No dubtis contactar amb un referent del prefabricat de formigó
Clients: 972 843 512 - Proveïdors: 972 843 467 | info@prefabricatsplanas.com

ÀREES DE NEGOCI

Logística

Últim Projecte

Polinyà 1

L’estètica d’aquesta nau és el seu principal tret diferencial. Es van fabricar diferents tipus de lames i es van fer voladius que fan destacar aquesta obra per sobre de la resta. Destaquen les jàsseres de 39 metres de llum i els 12 metres d’alçada lliure a l’interior.

Edificació sostenible

Últim Projecte

Hospi

El respecte i la sostenibilitat amb el medi ambient s’observi amb el panell de la façana. És fabricat amb colorant verd i amb un vidre reciclat polit. A més, es van instal·lar plaques solars a les façanes laterals i també a la coberta.

Obra civil

Últim Projecte

Depuradora Empuriabrava

El projecte està format per dos dipòsits concèntrics. Un reactor biològic de 13.500 metres cúbics de 5,5 metres d’altura i un decantador de llots de 4.834 metres cúbics de 4,8 metres d’altura amb pont de rodament.

C. Comercial

Últim Projecte

Orange

Nau industrial situada a la província d’Orange, França. La seva funció és la de centre comercial, de superfície aproximada 29.900m2. S’ha fet l’estructura i els panells.

Rehabilitació

Últim Projecte

Estació de Les Glòries

Remodelació de més de 1.100 metres quadrats en una estació de metro de Barcelona. Es va rehabilitar l’espai amb panells GRC de carcassa blanca, alguns d’ells amb característiques pròpies. Un dels objectius era que l’estació s’integrés a Barcelona, de manera que es van dissenyar els panells en relleu i amb formes pròpies de les illes de l’Eixample.

Naus Industrials

Últim Projecte

Galileo

Nou magatzem logístic per a l’empresa Dara Pharmaceutical Packaging on també s’inclouen dues plantes per a ús d’oficines.La nau va ser construïda sobre un terreny amb fortes pendents que ens va obligar a muntar alguns pilars prefabricats sobre els murs de contenció mitjançant unions mecàniques.

Equipaments

Últim Projecte

Oficines Logitrade

Edifici d’oficines situat al nord-est de la regió de Montpeller, format per planta baixa més dos i coberta. La façana de l’edifici s’ha executat en panell de formigó amb àrid vist i inclou la incorporació del logotip de l’empresa en un dels panells.

Habitatges

Últim Projecte

Casa a Bescanó

Prefabricats Planas va fabricar 247 metres quadrats de panell arquitectònic de tancament de 12 centímetres. Alguns d’ells es van polir a una i de dues cares.

Polígons

Últim Projecte

LLINARS PARK

La superfície total d’aquest polígon a Llinars del Vallès és de 374.000 metres quadrats, dels quals 149.000 són construits. Destaca pel disseny exterior de la façana, amb biseres sobre finestres marquesines, volums de coberta o mòdul d’escala exterior, entre d’altres. El polígon impressiona pels 2 quilòmetres de façana visibles des de l’AP-7.

Hidr. Portuaria

Últim Projecte

Aresquier

Panells de recobriment de per a un passeig fluvial en zona protegida amb acabat rentat. Aquesta peça va ser feta a mida per al client.