No dubtis contactar amb un referent del prefabricat de formigó
Clients: 972 843 512 - Proveïdors: 972 843 467 | info@prefabricatsplanas.com

ÀREES DE NEGOCI

Logística

Últim Projecte

Frit Ravich

Nou magatzem logístic per a l’empresa Frit Ravich a Maçanet de la Selva (Girona). El tancament del magatzem s’ha fet amb panell blanc buixardat penjat d’estructura metàl·lica. També s’ha dut a terme l’estructura de les oficines de 3 plantes d’alçada.

Edificació sostenible

Últim Projecte

Hospi

El respecte i la sostenibilitat amb el medi ambient s’observi amb el panell de la façana. És fabricat amb colorant verd i amb un vidre reciclat polit. A més, es van instal·lar plaques solars a les façanes laterals i també a la coberta.

Obra civil

Últim Projecte

Depuradora Empuriabrava

El projecte està format per dos dipòsits concèntrics. Un reactor biològic de 13.500 metres cúbics de 5,5 metres d’altura i un decantador de llots de 4.834 metres cúbics de 4,8 metres d’altura amb pont de rodament.

C. Comercial

Últim Projecte

Orange

Nau industrial situada a la província d’Orange, França. La seva funció és la de centre comercial, de superfície aproximada 29.900m2. S’ha fet l’estructura i els panells.

Rehabilitació

Últim Projecte

Estació de Les Glòries

Remodelació de més de 1.100 metres quadrats en una estació de metro de Barcelona. Es va rehabilitar l’espai amb panells GRC de carcassa blanca, alguns d’ells amb característiques pròpies. Un dels objectius era que l’estació s’integrés a Barcelona, de manera que es van dissenyar els panells en relleu i amb formes pròpies de les illes de l’Eixample.

Naus Industrials

Últim Projecte

Galileo

Nou magatzem logístic per a l’empresa Dara Pharmaceutical Packaging on també s’inclouen dues plantes per a ús d’oficines.La nau va ser construïda sobre un terreny amb fortes pendents que ens va obligar a muntar alguns pilars prefabricats sobre els murs de contenció mitjançant unions mecàniques.Un tret característic de la nau és que els panells de façana es van muntar entre pilars i un altre característica és que la rampa d’accés a la nau va ser realitzada amb placa alveolar.

Equipaments

Últim Projecte

Oficines Logitrade

Edifici d’oficines situat al nord-est de la regió de Montpeller, format per planta baixa més dos i coberta. La façana de l’edifici s’ha executat en panell de formigó amb àrid vist i inclou la incorporació del logotip de l’empresa en un dels panells.

Habitatges

Últim Projecte

Casa a Bescanó

Prefabricats Planas va fabricar 247 metres quadrats de panell arquitectònic de tancament de 12 centímetres. Alguns d’ells es van polir a una i de dues cares.

Polígons

Últim Projecte

Polinyà 1

L’estètica d’aquesta nau és la seva principal característica. Es van fabricar diferents tipus de lames i es van fer voladissos que fan destacar aquesta obra per sobre de les altres. Destaquen les jàsseres de 39 metres de llum i els 12 metres d’alçada lliure a l’interior.

Hidr. Portuaria

Últim Projecte

Aresquier

Panells de recobriment de per a un passeig fluvial en zona protegida amb acabat rentat. Aquesta peça va ser feta a mida per al client.