No dubtis contactar amb un referent del prefabricat de formigó
Clients: 972 843 512 - Proveïdors: 972 843 467 | info@prefabricatsplanas.com

Plataforma Logística de 46.000 m2 05-12-18

Plataforma logística de 46.000 m2 formada per:

 

-8 cèl·lules independents d’emmagatzematge.

 

-56 molls de càrrega amb panell prefabricat de formigó.

 

-1 edifici per a zona de càrregues.

 

-1 edifici per oficines.

 

-1 edifici tècnic.

Vak Kimsa – Ampliació nau prefabricada de formigó a Rubí 29-11-18

Prefabricats Planas ha finalitzat el muntatge de l’ampliació de la nau de VAK KIMSA ubicada a Rubí. Té una superfície total de 1.146,38 m2, dels quals 566,63 m2 són de planta soterrani i la resta es troba a la mateixa cota. Aquesta planta té una sobrecàrrega d’ús de més de 3.000 kg/m2.

 

Nadico ha estat l’encarregada de realitzar el disseny i projecte de la reforma i ampliació de la nau en base a les necessitats de producció del client. Aquesta nau està calculada per posar-hi dos ponts grues longitudinals a més a més de diferents plomes que aniran soldades a les platines embegudes als pilars.

 

Els panells prefabricats de façana de la nau s’han realitzat amb un formigó blanc per tal de ressaltar la façana i donar continuïtat a l’edifici existent. Cal remarcar que aquest tipus d’acabat no incorpora cap additiu químic, és respectuós amb el medi ambient i no necessita de cap tipus de manteniment com poden ser les pintures.

Descàrrega i muntatge de pilar prefabricat.

Bigueta tubular

Portic amb jàssera pretensada i bigueta tubular.

Panell vertical amb formigó blanc.

Plataforma Logística de 40.000 m2 23-11-18

Plataforma logística de 40.000 m2 formada per:

 

-7 cèl·lules independents d’emmagatzematge.

 

-43 molls de càrrega amb panell prefabricat de formigó.

 

-2 edificis per a ús d’oficines.

Maymo – Nau prefabricada de formigó a Figueres 21-11-18

Prefabricats Planas ha iniciat el muntatge d’una nau prefabricada de més de 1.300 m2 situada a Figueres.

 

La nau està formada per pilars de seccions variables de més d’11 m d’alçada i amb un forjat per a una sobrecàrrega de 2.000 kg/m2. La coberta està formada per bigues peraltades prefabricades de més de 28 m de longitud i per corretges tubulars.

 

Internament, la nau consta de panells prefabricats mitjaners massissos de sectorització. També hi ha forats per ascensors, muntacàrregues i escales, tots fets amb panells massissos de formigó prefabricats.

 

Els panells verticals de façana són de 14 m d’alçada i de 24 cm de gruix. En les dues façanes principals, l’acabat dels panells és un tintat en el formigó mentre que en les dues façanes posteriors, són d’acabat gris llis.

Peraltades de 28 metres de longitud

Panell massís per sectorització forat d’escala

Dipòsits Prefabricats a Vilanant 14-11-18

Prefabricats Planas ha iniciat de muntatge dels tres dipòsits prefabricats a la localitat de Vilanant (Figueres). Cada dipòsit està format per un determinat número de panells de formigó pretesat que, col·locats perimetralment un al costat de l’altre i posttesats finalment a obra, formaran el dipòsit.

 

El primer dipòsit prefabricat serà per biogàs, amb un diàmetre de més de 21 m i format per 29 panells pretesats de 7 m d’alçada, obtenint una capacitat total de 2.500 m3.

 

Els altres dos dipòsits prefabricats faran la funció de digestors. Tindran un diàmetre de més de 10 m cadascun i estaran formats per 13 panells pretesats de més de 4 m d’alçada. El volum final de cada digestor serà de 274 m3 i la coberta es realitzarà amb elements prefabricats.

diposit prefabricat formigo postensat 3
diposit prefabricat formigo postensat 1
diposit prefabricat formigo postensat 2

Gavà Centre Logístic 07-11-18

Prefabricats Planas ha finalitzat el muntatge de la primera nau de la plataforma logística de Gavà Centre Logístic, ubicada al polígon La Post de Gavà.

 

Clapé Group és el propietari de la parcel·la de 43.280m2 sobre la que construirà 4 naus per ús industrial i logístic de superfícies entre 11.000m2 i 3.500m2 en planta.

 

La primera nau del complex té una superfície total de 14.609 m2 (10.505 m2 de nau i 4.104 m2 d’altells) dividida en dos mòduls amb els pilars doblats per la mitgera. L’alçada lliure de la nau és de 12m amb llums de fins a 40m, i amb una zona dels molls de càrrega on la coberta vola 3m respecte façana. El tancament està combinat amb panell horitzontal llis i panell vertical amb un acabat amb matriu texturitzada.

centre logistic prefabricat gava_3

Façana amb panell horitzontal gris.

centre logistic prefabricat gava_2

Façana amb panell vertical texturitzat.

centre logistic prefabricat gava_1

Estructura principal i forjat

Aquest web utilitza cookies pròpies amb la finalitat de facilitar l'ús del nostre web. Si continua navegant entenem que accepta el seu ús. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close