Descarrega els documents IFC


  He llegit i accepto la política de privacitat de Prefabricats Planas.

  Llegenda

  Fonaments

  La sabata prefabricada transmet al terreny els esforços que s’exerceixen sobre l’estructura resistent i que reben a través dels pilars.

  Coberta

  Les corretges suporten la coberta i transmeten les seves càrregues a través de les jàsseres.

  Les jàsseres suporten els pesos propis dels elements de la coberta (sobrecàrrega de neu, manteniment…) i transmeten les seves càrregues directament al capdavant dels pilars.

  Els canals recullen i condueixen l’aigua de la coberta, lliguen els panells de tancament de façana i alhora fan la funció d’enriostrar la nau.

  Pilars

  Suporten les jàsseres de forjat i coberta, i transmeten les seves càrregues a la fonamentació. La unió de totes dues parts pot ser amb calze, beina, unions mecàniques o mixtes.

  Forjat

  Els forjats es poden resoldre amb placa alveolar o plaques tipus TT. Les jàsseres aguanten el forjat i transmeten les seves càrregues als pilars. Segons la seva secció, poden ser rectangulars, en forma de L o de T invertida.

  Tancaments

  Els panells de tancament són els que formen les façanes i mitgeres de la nau industrial.