Centre de descàrrega documents IFC

Fonamentacions, Pilars, Coberta, Forjat i Tancaments

Sabata

Pilars

bigueta tubular

bigueta BF

bigueta tb

jàsseres peraltades

JÀSSERES PRETESADES EN T

JÀSSERES
ARMADES EN T

JÀSSERES
T-PLAN

JÀSSERES EN I

LLOSES TT

LLOSES ALVEOLARS

JÀSSERES PRETESADES LR

JÀSSERES PRETESADES R

JÀSSERES PRETESADES TR

JÀSSERES ARMADES LR

JÀSSERES ARMADES R

JÀSSERES ARMADES TR

TANCAMENT AÏLLAMENT CONTINU

TANCAMENT ALLEUGERIT

TANCAMENT ALVEOLAR

TANCAMENT MASSÍS

CANAL CH

TANCAMENT ALLEUGERIT