Lola Casademunt

Construcció d’una nau de venda d’accessoris de moda a Cardedeu (Barcelona). Està format per un sòl rectangular de 958 m² i dues etapes més de planxes d’escuma de 20 i 25 cm. El sostre té dues altures resoltes amb biga delta amb una pendent del 10% i en la unitat superior una llosa alveolar. L’edifici compta amb panells horitzontals de formigó de color gris.

Cardadeu – Barcelona

2005

985 m²

pickingfarma portada