Nau Logística Pickingfarma

L’estètica d’aquesta nau és la seva principal característica. Es van fabricar diferents tipus de làmines i es van fer volades que fan destacar aquesta obra per sobre de les altres. Destaquen les jàsseres de 39 metres de llum i els 12 metres d’altura lliure a l’interior.

Polinyà – Barcelona

2015

12.000 m²

pickingfarma portada

Pickingfarma és el proveïdor líder en solucions de logística farmacèutica en tota la península.