Residència d’estudiants universitaris campus diagonal Besòs UPC

A simple vista, els arquitectes volien que els panells de la façana fessin 95 centímetres. Per a aconseguir-ho i tenir més facilitats de muntatge i col·locació, es van fer panells amb falses juntes perquè es complís la demanda.

Barcelona

2015

900 m²

pickingfarma portada