Edifici d’habitatges carrer Dènia

Aquest bloc d’habitatges expressa modernitat, en part, gràcies als panells GRC que componen la façana de l’edifici. La principal característica és que els panells tenen un acabat amb veladura de silicats.

Barcelona
2015
700 m²

Projectes relacionats

Torremolina

Habitatge unifamiliar a Bescanó

Balcons Sant Feliu de Guíxols