Estació de Les Glòries

En aquesta important estació de metro de la ciutat de Barcelona es va fer una remodelació de més de 1.100 m2. Es va rehabilitar l’espai amb panells GRC de carcassa blanca, alguns d’ells amb característiques pròpies. Un dels objectius era que l’estació s’integrés a Barcelona, per la qual cosa es van dissenyar els panells en relleu i amb formes pròpies de les illes de l’Eixample.

Barcelona
2011
1.100 m²

Es buscava una imitació del clàssic dibuix dels edificis del barri de la ciutat comtal. Era un dels reptes del projecte, com també ho va ser salvar els desnivells de la pròpia estació, que es va convertir en un dels hàndicaps de l’obra resolts.

Projectes relacionats

Armangué

Hotel Flamingo