Tanatorio Valls

És un edifici rectangular on predomina l'estructura prefabricada. Tots els panells són massissos amb acabat exterior amb ciment blanc. La característica addicional d'alguns panells és que s'han integrat unes làmina de 20 cm de gruix per permetre el pas de llum i aire.

Valls - Tarragona
2021
861 m2

La coberta s’ha realitzat amb placa alveolar, on posteriorment s’ha impermeabilitzat i s’ha col·locat grava. Hi ha tres nuclis que connectaran les sales de vetlla amb l’exterior, amb la particularitat que els panells seran autoportants.

Projectes relacionats

Achat solutions

Cap Gornal

CEIP Pericot

Hamelin LAIE International School

Audiència Provincial de Girona

Institut Esteve Albert

Residència d’estudiants universitaris campus diagonal Besòs UPC

Comissaria de Salt

Gasolinera a Empúries

Tanatori de Cassà