Nau logística Zal Barcelona

L’estètica d’aquesta nau és la seva principal característica. Es van fabricar diferents tipus de làmines i es van fer volades que fan destacar aquesta obra per sobre de les altres. Destaquen les jàsseres de 39 metres de llum i els 12 metres d’altura lliure a l’interior.

Barcelona

2014

800 m²

nave logistica zal barcelona hama

Projectes relacionats

Nau Logística Pickingfarma

Polinyà
(Vallès Occidental, Barcelona)

Nau logística en Montmeló

Montmeló
(Vallès Oriental, Barcelona)