HABITATGES

La manera d’edificar està evolucionant i cada vegada més la construcció tradicional està convivint amb la prefabricada.

HABITATGES

La manera d’edificar està evolucionant i cada vegada més la construcció tradicional està convivint amb la prefabricada.

Torremolina

Barcelona

Edifici d'habitatges carrer Dènia

Barcelona

Habitatge unifamiliar a Bescanó

Bescanó
(Gironès, Girona)

Balcons Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà, Girona)